FUNCIONS:

 • Realitzar exàmens bucodentals
 • Recomanacions preventives
 • Aplicació de segelladors de fissures
 • Eliminar càlculs i realitzar raspats
 • Col·locació i retirada de lligadures
 • Utilització de fluorurs tòpics
 • Col·locació i retirada d’aparells de retracció

DURADA:

2000 hores en dos anys acadèmics

HORARI:

Torn de tarda

 

MODULS PROFESSIONALS:

 • MP1: Recepció i logística a la clínica dental
 • MP2: Estudi de la cavitat oral
 • MP3: Exploració de la cavitat oral
 • MP4: Intervenció bucodental
 • MP5: Epidemiologia en salut oral
 • MP6: Educació per a la salud oral
 • MP7: Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants
 • MP8: Pròtesi i ortodòncia
 • MP9: Primers auxilis
 • MP10: Fisiopatologia general
 • MP11: Formació i orientació laboral
 • MP12: Empresa i iniciativa emprenedora
 • MP13: Projecte d’higiene bucodental
 • MP14: Formació en centres de treball

REQUISITS D’ACCÉS

 • Títol de Batxillerat o CFG Superior
 • Curs o Prova d’accés a CFGS
 • Titulació equivalent homologada per a estrangers

 

LLOCS DE TREBALL

 • Gabinets d’higiene bucodental
 • Clíniques dentals
 • En centres com a educador sanitari
 • Atenció Primària
 • Unitats d’higiene bucodental d’atenció especialitzada


Descarregar full d'informació de preinscripció i matrícula

 

Descargar

Avís Legal i Política de Confidencialitat

Dades de l'empresa, Avisos Legals i Política de Confidencialitat

Aquesta web pertany a:
CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET.

Amb domicili a Barcelona, c/ Sant Antoni Maria Claret n. 357
NIF: B61959680

Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens pugui lliurar voluntàriament, seran introduïdes a la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET denominada BDGACESAMC, registrada en el R.G.F.P. de la A.E.P.D. amb el número 2101551347, el responsable del qual és CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET a fi d’atendre la seva sol·licitud i per informar-lo d’ofertes o promocions que puguin ser del seu interès. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que tractem les seves dades dirigint-se’n a les nostres oficines situades al Carrer Sant Antoni Maria Claret, 357 de Barcelona on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.