Els nostres trets diferencials són:

  •  Gran experiència en el sector sanitari: gairebé vint anys formant alumnes de cicles formatius en l’especialitat de l’àmbit sanitari.
  •  Escola sanitària: En l’actualitat, tota l’oferta educativa que s’imparteix en el centre és d’àmbit sanitari o de sectors afins. D’aquesta manera, el centre, per identitat pròpia, s’especialitza en l’educació i l’orientació de futurs professionals sanitaris.
  • Fort vincle amb les empreses del sector: el centre manté contacte constant amb una gran quantitat d’institucions sanitàries de primer nivell establint convenis de col·laboracions.
  • Professionals docents d’alta qualitat i experiència professional: La gran majoria dels nostres professors exerceixen les tasques de docència alhora que desenvolupen la seva professió dins l’entorn laboral. Són líders en la seva professió, i sovint ocupen càrrecs de gran responsabilitat dins del sector. 
  • Potenciació de la formació contínua: Durant tots els cursos escolars el nostre Centre organitza cursos de formació contínua, molts d’ells acreditats pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.
  •  Qualitat: L’escola té la certificació ISO des de l’any 2015

Avís Legal i Política de Confidencialitat

Dades de l'empresa, Avisos Legals i Política de Confidencialitat

Aquesta web pertany a:
CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET.

Amb domicili a Barcelona, c/ Sant Antoni Maria Claret n. 357
NIF: B61959680

Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens pugui lliurar voluntàriament, seran introduïdes a la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET denominada BDGACESAMC, registrada en el R.G.F.P. de la A.E.P.D. amb el número 2101551347, el responsable del qual és CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET a fi d’atendre la seva sol·licitud i per informar-lo d’ofertes o promocions que puguin ser del seu interès. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que tractem les seves dades dirigint-se’n a les nostres oficines situades al Carrer Sant Antoni Maria Claret, 357 de Barcelona on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.