La principal finalitat del nostre Centre és la d’oferir un servei docent de qualitat a la societat a través de la formació. De formar i qualificar professionals capacitats en competències,  tècniques i actituds a fi de respondre les necessitats del sector laboral sanitari actual. És per aquest motiu, que per a nosaltres és imprescindible cercar la qualitat en el servei a les persones a través d’una oferta acadèmica que respongui satisfactòriament amb les necessitats de l’entorn social, de les empreses, i en general de les institucions sanitàries.

En definitiva, el nostre Centre desitja garantir als alumnes l’adquisició de les competències professionals i humanes necessàries, així com coneixements, destreses i habilitats pràctiques que els permetin assolir l’èxit professional  i facilitar així la seva inserció laboral.

Per aconseguir l’èxit en el servei, el nostre centre es regeix, entre d’altres, per principis de millora contínua a través de la integració d’un sistema de gestió de qualitat.    

Avís Legal i Política de Confidencialitat

Dades de l'empresa, Avisos Legals i Política de Confidencialitat

Aquesta web pertany a:
CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET.

Amb domicili a Barcelona, c/ Sant Antoni Maria Claret n. 357
NIF: B61959680

Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens pugui lliurar voluntàriament, seran introduïdes a la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET denominada BDGACESAMC, registrada en el R.G.F.P. de la A.E.P.D. amb el número 2101551347, el responsable del qual és CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET a fi d’atendre la seva sol·licitud i per informar-lo d’ofertes o promocions que puguin ser del seu interès. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que tractem les seves dades dirigint-se’n a les nostres oficines situades al Carrer Sant Antoni Maria Claret, 357 de Barcelona on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.