INTRODUCCIÓ:

L’ objectiu és donar una formació a professionals que durant la seva jornada laboral treballen amb aliments. Aquesta formació els permet assolir el certificat oficial de manipulador d’aliments i complir allò que estableix la llei, amb la finalitat de reduir els riscos i, sobretot, oferir un servei de qualitat.
 

OBJECTIUS DEL CURS:

  • Oferir els coneixements teòrics bàsics sobre higiene alimentària.
  • Donar coneixements bàsics sobre els principals conceptes d’higiene alimentària.
  • Explicar les principals característiques de les infraestructures básicas a on es manipula l’aliment.
  • Donar pautes d’actuació higiénica durant la manipulació dels aliments.
  • Explicar breument el sistema d’APPCC i les seves principals característiques i controls 

 

MÉS INFORMACIÓ

  • DIRIGIT A: Professionals de l’alimentació.
  • HORES: 5 hores.
  • MODALITAT: Presencial.
  • PREU DEL CURS: 45€.

Inscripció Manipulador Aliments

Avís Legal i Política de Confidencialitat

Dades de l'empresa, Avisos Legals i Política de Confidencialitat

Aquesta web pertany a:
CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET.

Amb domicili a Barcelona, c/ Sant Antoni Maria Claret n. 357
NIF: B61959680

Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens pugui lliurar voluntàriament, seran introduïdes a la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET denominada BDGACESAMC, registrada en el R.G.F.P. de la A.E.P.D. amb el número 2101551347, el responsable del qual és CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET a fi d’atendre la seva sol·licitud i per informar-lo d’ofertes o promocions que puguin ser del seu interès. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que tractem les seves dades dirigint-se’n a les nostres oficines situades al Carrer Sant Antoni Maria Claret, 357 de Barcelona on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.